4 pory roku na Krajnie

35,00 

Urozmaicona rzeźba terenu oraz warunki siedliskowe wpływają na bogactwo i różnorodność fauny i flory oraz sprawiają, że teren Krajeńskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością i cennymi walorami przyrodniczymi, zachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzania i poznawania tego atrakcyjnego oraz malowniczego terenu.

eBook – PDF

SKU: 978–83–64098–01–7 Kategoria:

Opis

eBook – pdf

Tytuł: 4 pory roku na Krajnie
Format: A4 (21×29,7 cm), 144 strony, druk w kolorze, okładka twarda foliowana, oprawa szyta, klejona
Redakcja: Jan Król, Stanisław Kulawiak, Mirosław Łebek, Marta Rozpłoch, Grażyna Sowińska, Tomasz Stasiak
Teksty: Jan Król, Leszek Skaza
Korekta: Wiesław Przybyła
Fotografie: Wojciech Bilski 5; Katarzyna Bobkowska 40; Grzegorz Kosmala 7, 10, 16, 37, 38, 41, 44, 49, 57, 59, 64, 66, 69, 70, 74, 86, 87, 89, 91, 93, 104, 114, 115, 118, 120, 121, 124, 128 130, 138, 141, 143, 146, 147, 164, 165, 171, 176, 177, 186, 193; Wojciech Krasicki 73, 81, 139, 160, 183; Stanisław Kulawiak 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 39, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 82, 83, 85, 90, 92, 94, 95, 109, 113, 116, 123, 125,
126, 127, 135, 136, 137, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 162, 163, 166, 167, 168, 170, 172, 174, 175, 178, 184, 185; Marcin Misiak 2, 4, 25, 33, 35, 56, 78, 80, 119, 122, 129, 156, 159, 161, 169, 173, 179, 187; Monika Rykowska 27; Danuta Skrzyńska 188; Piotr Skowron 88; Grażyna Sowińska 191, 192; Tomasz Stasiak 1, 3, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 71, 72, 75, 77, 79, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 117, 131, 132, 133, 134, 140, 142, 144, 145, 157, 181, 189, 190; Michał Szalski 106; Ewa Szydeł 76,84; Bogdan Theus 45; Grzegorz Tomasik 158, 180, 182
Zdjęcie na okładce: Grzegorz Kosmala
Tłumaczenie: Elżbieta Celka (niem.), Wanda Malińska-Więcek (ang.)
Opracowanie graficzne i skład: Stanisław Kulawiak
Wydawca: Krajeński Park Krajobrazowy, Więcbork
Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa
Więcbork 2011
ISBN (eBook) 978–83–64098–01–7

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Krajeński Park Krajobrazowy położony jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko–pomorskiego. Jest to park o największej powierzchni w województwie, zajmuje 73 850 ha. Zróżnicowana rzeźba terenu polodowcowego, doliny rzeczne oraz ponad 100 jezior mają duży wpływ na krajobraz Krajny. Bierze tutaj swój początek dwanaście rzek z krystalicznie czystą wodą i podstawowym obowiązkiem wszystkich mieszkańców tej ziemi jest ochrona wszystkich cieków wodnych, rzek i jezior przed zanieczyszczeniem np. przez chlewnie bezściółkowe. Dominującym krajobrazem jest krajobraz rolniczy urozmaicony zadrzewieniami i licznymi oczkami wodnymi. Na bagnach i torfowiskach występują liczne rośliny chronione jak: rosiczka, żurawina błotna, bagno zwyczajne. Występuje tu bogata i różnorodna szata roślinna, są tu także chronione i rzadkie gatunki zwierząt. Lasy zajmują około 29% powierzchni. Są one bardzo zróżnicowane, zachowały się tu prawie wszystkie zbiorowiska leśne, takie jak: bory sosnowe i mieszane, lasy liściaste, grądy, dąbrowy, buczyny oraz łęgi i olsy. Lasy pełnią bardzo ważną funkcję w przyrodzie, ponieważ stanowią niezbędny element równowagi ekologicznej, gwarantują różnorodność i ciągłość życia na ziemi, chronią powietrze i glebę, zabezpieczają zasoby wodne oraz kształtują i wzbogacają krajobraz, w którym żyje człowiek. W Krajeńskim Parku Krajobrazowym znajduje się najwyżej położony punkt województwa kujawsko–pomorskiego — Czarna Góra w tzw. Górach Obkaskich. Na terenie Krajny zachowało się wiele obszarów o charakterze zbliżonym do naturalnego. Na obszarze KPK występują niemal wszystkie formy ochrony przyrody, takie jak: prawem chronione rezerwaty przyrody zachowujące cenne gatunki chronionych roślin i bogate drzewostany:
1) Rezerwat „Lutowo”
— bór bagienny o powierzchni 19.39 ha, utworzony w 1963 r.
— gatunki chronione: bażyna czarna, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, fiołek torfowy, turzyca bagienna, bobrek trójlistkowy, widłak jałowcowaty, wełnianka pochwowata
— gatunki rzadkie i cenne: modrzewnica zwyczajna, turzyca odległokłosa, trzcinnik piaskowy, borówka bagienna
2) Rezerwat „Gaj Krajeński” — drzewostan dębowo-bukowy o powierzchni 10.04 ha, utworzony w 1965 r.
— gatunki chronione: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kokoryczka okółkowa, przylaszczka pospolita
— gatunki rzadkie i cenne: kostrzewa leśna, zachyłka trójkątna
3) Rezerwat „Buczyna” — drzewostan bukowy o powierzchni 20.01 ha, utworzony w 2000 r.
— gatunki chronione: kopytnik pospolity, marzanka wonna
— gatunki rzadkie i cenne: jęczmieniec zwyczajny, lepnica czerwona
4) Rezerwat „Dęby Krajeńskie” — las grądowy z drzewostanem dębowo-bukowym o powierzchni 45.83 ha, utworzony w 2000 r.
— gatunki chronione: lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, kokoryczka okółkowa
5) Rezerwat „Jezioro Wieleckie” — rezerwat obejmuje jezioro i tereny przyległe o łącznej powierzchni 102.76 ha, utworzony w 2005 r.; ostoja wielu gatunków roślin chronionych i ptactwa.
— gatunki chronione: grążel żółty, gęś zbożowa, gęś białoczelna, łabędź krzykliwy, łabędź niemy, orzeł bielik, perkoz, perkozek, bocian czarny, żuraw, kania ruda
— gatunki objęte Polską Czerwoną Księgą Zwierząt: bąk, bączek, wąsatka, podróżniczek oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy
— unikatowe torfowisko „Messy” o powierzchni ponad 600 ha.
— gatunki chronione: rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata, turzyca bagienna, widłak spłaszczony, bagno zwyczajne, kalina koralowa, purchawica olbrzymia, sromotnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty, żmija zygzakowata
— gatunki rzadkie cenne: żurawina błotna, borówka bagienna
Oprócz tego występują tu liczne pomniki przyrody, użytki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne.

(Jan Król, dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego)

0/5 (0 Reviews)