Stanisław Kulawiak „Relacje uliczne” – Wrocław, Galeria Za Szafą, maj 2019

Fotografie, które Stanisław Kulawiak wystawia pod tytułem Relacje uliczne, wykonane zostały w latach 1990–2016 i są konsekwentną kontynuacją jego działalności z lat 1974–1989, którą podsumował albumem Na peryferiach PRL. Główny nurt jego twórczości to dokumentowanie scen związanych z codzienną obyczajowością spotykaną na terenach wiejskich, a także małych i dużych miast. Z upodobaniem wyławia paradoksy i kontrasty wynikające ze zmian cywilizacyjnych, z nakładania się zachowań związanych z różnymi poziomami bytowania. Często rejestruje zaskakujące sytuacje i elementy humorystyczne, dzięki czemu jego dzieła wzbudzają żywe reakcje i pozytywne odczucia. Jednak na autoportrecie zarejestrowanym w 2015 r. jako odbicie w ulicznej witrynie widzimy jego poważną twarz znamionującą głęboki namysł i determinację przeniknięcia logiki wydarzeń rozgrywających się wokół niego. Poważny jest też jego dorobek ukazujący Polskę i jej mieszkańców w najzwyklejszych sytuacjach, gdzie prowizoryczny stan rzeczy przenika się z przejawami zaradności, w czym też sami możemy się rozpoznać. O ile okres PRL-u Stanisław Kulawiak przedstawiał w fotografii czarno-białej, to kolejne dekady zobrazowane zostały w kolorze i zmiana ta jest godna uwagi. Mocne akcenty kolorystyczne dla najważniejszych elementów przedstawień kontrastują tam z tłem zaznaczonym przez barwy zmierzające ku szarości, ale wystarczająco charakteryzujące cały plan. To kolejny powód, aby docenić tę wystawę.

Adam Sobota, Wrocław, luty 2019

Zapraszam do obejrzenia wystawy, SK

https://kulawiak.pl/fotografia/

Debata – życie artystyczne w Ostrzeszowie i okolicy

KULTURALNY MATECZNIK. ŻYCIE ARTYSTYCZNE W OSTRZESZOWIE I OKOLICY

Stanisław Czernik w latach trzydziestych ubiegłego wieku w Co i jak, czyli 13 tezach autentyzmu napisał m.in., że Autentyzm obejmuje wszystkie dziedziny sztuki i życia. Jest wyrazem światopoglądu. Jakiego? Oto pytanie, które powinno nas zaniepokoić.

To samo dzisiaj możemy powiedzieć o kulturze. Spróbujmy określić nasz dorobek i odpowiedzieć na równie nurtujące pytanie o obecności kultury i jej twórców w naszym konkretnym miejscu i czasie.

Piątek, 22 lutego 2019 r., godz. 17.00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów (plac Borek 17)

Zapraszamy!

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Stanisław Kulawiak, tel. 605 622 991, esku@kulawiak.pl

Stowarzyszenie RADOŚĆ CZYTANIA
Dorota Owczarczak, tel. 795 235 213, dyrektor@bp.ostrzeszow.pl

Spotkanie Noworoczne Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

17 stycznia 2019 r. w Galerii Foto-Gen we Wrocławiu odbyło się noworoczne spotkanie członków OD ZPAF. Zarząd Okręgu w składzie: Andrzej Rutyna – prezes, Barbara Górniak – wiceprezes, Stanisław Kulawiak – wiceprezes ds. artystycznych, Michał Pawlak – skarbnik i Przemek Piwowar przedstawili działalność w roku 2018 i plany na rok 2019. W dyskusji postawiono nacisk na obecność fotografii artystycznej twórców dolnośląskich w mediach społecznościowych i zbiorach muzealnych.

Zdjęcia: Grzegorz J. Kosmala