Nagroda im. Witolda Hulewicza dla Zofii i Stanisława Kulawiaków za działalność na rzecz kultury. Warszawa, 26.11.2014 r.

Witryna kulawiak.pl to krótka prezentacja twórczości artysty fotografika Stanisława Kulawiaka i publikacji zrealizowanych na przestrzeni 20 lat przez rodzinną firmę Oficyna Wydawnicza Kulawiak. Na razie w księgarni prezentujemy tylko nasze ostatnie książki, ale przygotowujemy wersje elektroniczne wydawnictw archiwalnych, którymi będziemy uzupełniać naszą ofertę.

Serdecznie zapraszamy!

Zofia i Stanisław Kulawiak