Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy

20,00 

Praca ks. Michała Perlińskiego, znana najczęściej z omówień i przypisów, wreszcie doczekała się po dziewięciu dziesiątkach lat wznowienia i może żyć tak, jak nakazano książkom — w lekturze. (Wiesław Przybyła)

eBook – pdf

SKU: 978–83–64098–37–6 Kategoria:

Opis

eBook – pdf

Tytuł: Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy. Napisał Ks. radca M. Perliński prob. ostrzeszowski
Format: B6 (11,5×16,5 cm), 248 strony, druk jednobarwny, okładka twarda płócienna, oprawa szyta, klejona
Redakcja: Wiesław Przybyła
Tekst: ks. Michał Perliński
Opracowanie graficzne i skład: Stanisław Kulawiak
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów
Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego
Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
Druk: Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa
Ostrzeszów 2010
ISBN (eBook) 978–83–64098–37–6

Napisał Ks. radca M. Perliński prob. ostrzeszowski

Wersja poprawiona wg wydania z 1920 r. „Gazety Ostrzeszowskiej”

Wydający księżowski elaborat o ukochanym Ostrzeszowie stanęli przed wieloma trudnymi dylematami, z jakimi zmagać się musi każdy edytor dzieł na tyle dawnych, że stosujących odmienną od dzisiejszej pisownię, odmianę czy składnię. Przełożyć polszczyznę przodków na język nasz współczesny? Nie ruszać niczego i wydać reprint? A może stosować ścisłe zasady edytorstwa tekstów dawnych? Każde rozwiązanie wiązałoby się ze stratami bądź niedogodnościami. Zespół przygotowujący odświeżoną wersję publikacji księdza i radcy postanowił użyć zdrowego rozsądku i:
1. Uwspółcześnił pisownię, która przynależała do ery sprzed reform ortograficznych, głównie z roku 1936. Tekst Perlińskiego w oryginale najlepiej bowiem zaświadcza o ówczesnym kryzysie ortograficznym. Dość powiedzieć, że to samo słowo bywa zapisane w kilku różnych wariantach, ewidentnych błędów nie wykluczając (np. wierza–wieża, małrzeństwo–małżeństwo). Ponadto utrzymanie oryginalnej ortografii uczyniłoby lekturę książki dość nieznośną, a pożytków sentymentalnych w tym nie widać…
2. Wyregulował rozwichrzoną interpunkcję, której dowolność nie tylko z normą dzisiejszą nie ma nic wspólnego, ale częstokroć powoduje zaburzenia logiczno-komunikacyjne.
3. Ujednolicił pisownię nazwisk (tych samych osób czy rodów), podawanych w paru wariantach. Jednocześnie pozostawił nietkniętą pisownię nazw geograficznych, by oddać ówczesny zwyczaj toponimiczny.
4. Unowocześnił fleksję, zwłaszcza w przypadku biernika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego (odprawił mszę zamiast odprawił mszą).
5. Poprawił oczywiste pomyłki w druku.
Zdajemy sobie sprawę, że edycja ta nie jest doskonała pod każdym względem, gdyż wiele rozstrzygnięć można by dyskutować. Jesteśmy również świadomi, że informacje podawane przez wielce zacnego Autora domagają się rzetelnej weryfikacji, niekiedy sprostowania i komentarza uczonego historyka. Naszym skromnym celem było wskrzesić cenne dzieło.

Wiesław Przybyła

5/5 (1 Review)