Grabów nad Prosną 1984–2006

20,00 

Czas miasteczka biegnie w zgodzie z biciem dzwonów kościelnych. Rejestrują go nie tylko zegary, ale i godziny pracy, wydarzenia o większej i mniejszej wadze, narodziny i zgony mieszkańców… Każda chwila zapisuje historię naszego miasta. Zatrzymajcie się Państwo w Rynku, posłuchajcie odgłosów lasów i łąk, popatrzcie w nurt Prosny, odwiecznie pędzącej swe wody, spójrzcie życzliwie na sąsiada. Otaczające nas piękno i pamięć o przodkach dodają siły i wskazują drogę. (Edmund Geppert)

eBook – PDF

SKU: 978-83-64098-80-2 Kategoria:

Opis

eBook – pdf

Tytuł: Grabów nad Prosną 1984–2006
Format: B5 (16,4×23,5 cm), 96 stron, druk w kolorze, okładka miękka foliowana, oprawa szyta, klejona
Tekst: Ignacy Jackowiak
Współpraca: Małgorzata Brodowicz
Korekta: Wiesław Przybyła
Zdjęcia: W. Juszczak, St. Kulawiak, Ł. Śmiatacz, archiwum UMiG Grabów nad Prosną, zbiory prywatne
Opracowanie graficzne i skład: Stanisław Kulawiak
Grafika i zdjęcie na okładce: M. i P. Skorupscy
Wydawca: Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
Druk: HECTOR, Długołęka
Grabów nad Prosną 2006
ISBN (eBook) 978-83-64098-80-2

Publikacja powstała staraniem Centrum Kultury i Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Ignacy Jackowiak – Od autora
Rozwojem miasteczka i życiem jego mieszkańców interesowałem się od pierwszych dni, gdy zamieszkałem tu w listopadzie 1960 roku. Angażowałem się w wiele poczynań społecznych, przez 21 lat kierowałem życiem miasteczka i jego najbliższych okolic – najpierw jako Naczelnik Miasta i Gminy, a później jako Burmistrz. Pozwoliła mi owa służba, i pasja zarazem!, zgromadzić wiele obserwacji i materiałów z życia miasteczka i wiosek do niego przylegających. Jako autor opracowania obejmującego lata 1945–1982 uważam, że mam obowiązek do tamtej historii dopisać ciąg dalszy. Monografia z roku 1990 zawiera opis zdarzeń odnoszących się w przybliżeniu do terenów byłego starostwa grabowskiego. Zmieniły się realia, odeszły od gminy Grabów nad Prosną miejscowości położone na wschód od Prosny i tworzące obecnie gminy: Czajków (od 1.10.1982 r.) i Kraszewice (od 1.01.1984 r.), uznałem więc za naturalne i logiczne, że obecne opracowanie dotyczyć będzie miasteczka Grabów nad Prosną i wiosek do niego przyległych, z którym tworzą od 1 stycznia 1973 roku jedną gminę. Stawiam sobie za cel, by zebrany materiał przedstawić faktograficznie, nie komentować zdarzeń, a ich ocenę pozostawić czytelnikom. Chcę przedstawić nasze miasto po 1982 roku, nie wykluczam jednak, że niekiedy sięgnę też do dalszej historii – w przypadku ważnych zdarzeń, których nie uwzględniono w monografii z 1990 roku.

0/5 (0 Reviews)