Ostrzeszowska Kronika Regionalna. Nr VI 2013

20,00 

Ze szczęśliwie niedomkniętej historii przemawia do Czytelników dobra kronika dobrej ziemi. Dziękuję wszystkim, którzy dali jej nowe istnienie, dziękuję też tym, którzy chcieli porozmawiać z Czytelnikami — słowami, obrazami, emocjami…

eBook – pdf

SKU: 978-83-64098-25-3 Kategoria:

Opis

eBook – pdf

Tytuł: Ostrzeszowska Kronika Regionalna. Nr VI 2013
Format: B5 (16,5×23,6 cm), 128 stron, druk w kolorze, okładka miękka foliowana, oprawa szyta, klejona
Redakcja: Wiesław Przybyła
Teksty: Zenona Cyplik-Olejniczak, Roman Dziergwa, Karol Górski, Józef Janas, Paweł Komorowski, Jerzy Krzywaźnia, Maria i Maciej Latajka, Henryk Łagoda, Marek Makieła, Andrzej Mularczyk, Agnieszka Nabrdalik, Marian Pilot, Marzena Pomorska, Wiesław Przybyła, Mirosława Rzepecka, Łukasz Śmiatacz, Jan Taylor
Ilustracje i fotografie: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwa prywatne, Archiwum UMiG Ostrzeszów, Sławomir Brdęk, Bartłomiej Busz, Kamil Cichoń, Ewa Dytfeld, Marek Dytfeld, Roman Dziergwa, Marta Gałek, Krzysztof Gruszka, Edward Haladyn, Paweł Hejman, Grzegorz Kosmala, Jerzy Krzywaźnia, Stanisław Kulawiak, Henryk Łagoda, Zbigniew Murawski, Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Antoni Serbeński, Jan Taylor, Katarzyna Treśka, Lidia Trzeciak, WiAC PUSTKOWIE
Korekta: Wiesław Przybyła, Agnieszka Nabrdalik
Projekt graficzny i skład: Stanisław Kulawiak
Przygotowanie i opracowanie materiałów: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, www.wieza1916.pl
Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
Okładka — strona I: Marian Pilot w Siedlikowie, 2013 r., fot. Stanisław Kulawiak
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa
Ostrzeszów 2013
ISBN (eBook) 978-83-64098-25-3

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Spis treści

Wiesław Przybyła
Wstęp — 3
Marian Pilot
Kop tam, gdzie stoisz! — 6
Marek Makieła
Historia ostrzeszowskiego basenu kąpielowego do 1939 r. — 16
Paweł Komorowski
Klauki, na Klaukach… — 26
Józef Janas
Pomnik Poległych 1918/1920 w Ostrzeszowie — 32
Jerzy Krzywaźnia
Śladami historycznych inskrypcji kraszewickiego cmentarza i kościoła — 44
Henryk Łagoda
Ksiądz Aleksander Hubert (1872–1919) — 50
Karol Górski
Pastor Berthold Harhausen (1847–1920) — 54
Stanisław Kania
Toromistrzowie to byli stąd… — 62
Maria i Maciej Latajka
Bobrowniki nad Prosną — poszukiwania genealogiczne — 66
Marzena Pomorska
Historia siedziby ostrzeszowskich urzędów — 70
Łukasz Śmiatacz
Wieża Ciśnień w Ostrzeszowie. Zabytek z przyszłością? — 74
I Regionalna Wystawa Fotografów, Ostrzeszów 2012 — 84
Andrzej Mularczyk
Wiersze — 88
Redakcja OKR
Full-X. Polifoniczna magia interwałów — 96
zeNONA cyplik-OLEJNICZK
Tułacze, Mędrcy i Artyści z Małych Ojczyzn Andrzeja Mosia — 104
Mirosława Rzepecka
Edward Haladyn (1949–2007) — 112
Jan Taylor
Ja jestem cały czas w Ostrzeszowie — 118

Wraz z początkiem nowego stulecia grupa ostrzeszowskich regionalistów, historyków, artystów, pisarzy, edytorów podjęła ambitny trud redagowania i wydawania rocznika pod tytułem „Ostrzeszowska Kronika Regionalna”. W latach 2001–2005 ukazało się pięć numerów periodyku, zaprojektowanego jako ostrzeszowska „arka przymierza” między dawnymi i nowymi latami. Każdy rocznik stanowił bowiem elitarny opis zarówno historii, jak i teraźniejszości regionu. Obok wnikliwej dokumentacji życia bieżącego czytelnicy otrzymywali bardzo pokaźny materiał historiograficzny. W ten sposób nasza kronika znakomicie pełniła dwie funkcje:
z jednej strony uwieczniała chronologię współczesności, z drugiej — sięgała do wydarzeń, postaci i zjawisk z przeszłości, tej dalszej i tej całkiem bliskiej. Jednocześnie redaktorzy rocznika, m.in. prowadząc wywiady z zasłużonymi osobowościami regionu, stawiali pytania o przyszłość wspólnej małej ojczyzny. Imponujący indeks nazwisk, mnogość opisanych zdarzeń, rozległość i różnowartościowość prezentowanej tematyki, promocja tutejszych artystów i literatów, wysublimowana szata edytorska — to tylko niektóre osiągnięcia twórców kroniki, którzy otwierali jej łamy dla każdego autora pragnącego opisać interesującą cząstkę regionalnej rzeczywistości. W tym sensie „Ostrzeszowska Kronika Regionalna” stała się zbiorowym wysiłkiem wielu utalentowanych i pracowitych twórców. W 2005 roku do rąk Czytelników trafił IV i V rocznik OKR. Jak się okazało, wieńczył on koronnie i dorodnie pierwszy zryw jego twórców. Przedsięwzięcie okazało się zbyt poważne, aby finansowo mógł je udźwignąć jeden wydawca, nie dość regularnie i nie dość wydatnie wspierany przez prywatnych i publicznych darczyńców. Grupa „zapaleńców” musiała zatem zawiesić wydawanie periodyku, który zyskał znakomite recenzje i dobrą sławę w Wielkopolsce i kraju. Sądziliśmy wówczas, że OKR podzieli los przedwojennej „Okolicy Poetów”, której żywot trwał również cztery lata… Po niemal dekadzie dawni i nowi redaktorzy kroniki postanowili jednak wrócić do zarzuconego projektu. Nowy partner i współwydawca, Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, podjął wysiłek reaktywacji pisma. Pojawiły się sprzyjające okoliczności zewnętrzne, które pozwoliły na wartką pracę twórczą, żmudne a miłe sercu prace w archiwach i repozytoriach, dokumentowanie istotnych spraw ludzkich, dialogi z tradycją i współczesnością. (Wiesław Przybyła — redaktor naczelny)

0/5 (0 Reviews)