Nadleśnictwo Przedborów. Historia i współczesność

25,00 

(…) to pierwsza popularnonaukowa publikacja, w której opisano historię lasów na terenie naszej małej ojczyzny. Ich niezwykłą przyrodę, dzieje miejsc i miejscowości, właścicieli i urzędników, a przede wszystkim pracę leśników, ludzi od wieków świadomie kształtujących naturalne środowisko człowieka. (Wojciech Bąk – fragment przedmowy)

eBook – pdf

SKU: 978-83-64098-41-3 Kategoria:

Opis

eBook – pdf

Tytuł: Nadleśnictwo Przedborów. Historia i współczesność
Format: B5 (16,5×23,5 cm), 304 strony, druk w kolorze, okładka twarda foliowana, oprawa szyta, klejona
Zespół redakcyjny: Wojciech Bąk, Jan Cybulski, Stanisław Frąckowiak, Antoni Filipowicz, Paweł Komorowski, Józef Kulawinek, Marek Nowel
Autorzy opracowania: Leszek Sławomir Pręcikowski (rozdz. 3–5); Józef Kulawinek (rozdz. 6–7, 10, podrozdz. 8.1–8.3, 8.5); Paweł Komorowski (podrozdz. 8.4); Antoni Filipowicz (podrozdz. 8.6); Jan Cybulski (podrozdz. 8.7); Stanisław Frąckowiak (rozdz. 9)
Konsultant i recenzent: Prof. zw. dr Józef Broda, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Korekta: Ewa Nowel, Wiesław Przybyła
Zdjęcia: Stanisław Frąckowiak, Paweł Komorowski, Bartosz Kulawinek, Marek Nowel, Konrad Stawicki
Przygotowanie ilustracji do druku: IMAGERIA, Magdalena Kulawiak
Opracowanie map: Marek Nowel, Szymon Hodyjas
Wykorzystano ponadto zdjęcia, mapy i dokumenty z archiwum Nadleśnictwa Przedborów, dokumenty i materiały kartograficzne z Archiwum Państwowego w Poznaniu, w Kaliszu i w Łodzi, biblioteki i muzeum OKL w Gołuchowie, opracowania i relacje ustne Wł. Grafa, W. Mickiewicza oraz stare fotografie ze zbiorów prywatnych: K. Biernat, A. Antowskiego, J. Czyżak, J. Stephana, Z. Sitkowskiej, St. Rachuty.
Opracowanie graficzne, projekt okładki i skład: Stanisław Kulawiak
Wydawca: Nadleśnictwo Przedborów
Oficyna Wydawnicza Kulawiak, www.kulawiak.pl
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa
Przedborów 2010
ISBN 978-83-64098-41-3

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Spis treści

Przedmowa — 5
2. Wstęp — 6
3. Pogranicze wielkopolsko-śląskie w dalekiej i bliskiej przeszłości — 9
4. Administracja leśna na ziemiach Nadleśnictwa Przedborów od czasów najdawniejszych do 1918 r. — 17
5. Rys historyczny wsi Przedborów i sąsiednich miejscowości — 67
6. Nadleśnictwo Wanda w okresie międzywojennym — 74
7. Lata II wojny światowej i okupacji niemieckiej — 94
8. Nadleśnictwo Przedborów w okresie powojennym — 107
8.1. Pierwsze lata powojenne — 107
8.2. Okres istnienia rejonów Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Przedborów (1950–1959) — 116
8.3. Powrót do tradycyjnego modelu organizacyjnego gospodarstwa leśnego i późniejsze zmiany — 122
8.4. Nadleśnictwo Ostrzeszów (od 1972 r. obręb w Nadleśnictwie Przedborów) — 128
8.4.1. Garść historii o Nadleśnictwie — 128
8.4.2. Leśnictwa i ich pracownicy — 135
8.5. Nadleśnictwo Wanda (od 1972 r. obręb w Nadleśnictwie Przedborów) — 154
8.5.1. Historia Obrębu — 154
8.5.2. Leśnictwa i ich pracownicy — 155
8.5.3. Nadzór nad lasami niepaństwowymi — 174
8.6. Nadleśnictwo Węglewice (od 1979 r. obręb w Nadleśnictwie Przedborów) — 177
8.6.1. Historia Nadleśnictwa i miejscowości Węglewice — 177
8.6.2. Leśnictwa i ich pracownicy — 193
8.7. Nadleśnictwo Sokolniki (od 1979 r. obręb w Nadleśnictwie Przedborów) — 212
8.7.1. Historia Nadleśnictwa, jego zagospodarowanie — 212
8.7.2. Ośrodek Hodowli Zwierzyny — 227
8.7.3. Leśnictwa i ich pracownicy — 237
9. Nadleśnictwo Przedborów w czasach współczesnych — 255
9.1. Krótka charakterystyka Nadleśnictwa — 256
9.2. Sprawy zagospodarowania lasów Nadleśnictwa i rozmiar użytkowania — 260
9.2.1. Pozyskanie i sprzedaż drewna — 260
9.2.2. Hodowla lasu —264
9.2.2.1. Odnowienia, zalesienia i pielęgnowanie lasu — 264
9.2.2.2. Szkółkarstwo, nasiennictwo i selekcja — 265
9.2.3. Ochrona lasu — 269
9.2.4. Ochrona przeciwpożarowa — 270
9.2.5. Gospodarka łowiecka — 273
9.2.6. Ochrona przyrody, edukacja ekologiczna i turystyczne zagospodarowanie lasu — 275
9.2.7. Straż Leśna i szkodnictwo leśne — 281
9.2.8. Lasy niepaństwowe nadzorowane przez Nadleśnictwo — 281
9.3. Pracownicy biura i dawnych jednostek pomocniczych — 283
9.4. Aktualna struktura organizacyjna i personel Nadleśnictwa — 284
9.5. Sport i rekreacja w Nadleśnictwie Przedborów — 293
9.6. Prywatyzacja prac leśnych — 295
10. Zakończenie — 296
11. Wykaz źródeł i literatury — 298
12. Od wydawcy — 304

W niniejszym opracowaniu można ponadto wyodrębnić jakby dwie oddzielne części — choć takiego wyraźnego podziału nie ma. Pierwszą część, objętościowo niewielką, obejmującą okres dziejów pogranicza wielkopolsko–śląskiego oraz Nadleśnictwa Wanda do II wojny światowej, można określić, jako historyczną. Opracowana została na podstawie bardzo bogatych (wykazanych na końcu publikacji) źródeł historycznych, zwłaszcza kartograficznych. Pozostała zaś część pracy, znacznie obszerniejsza, zawierająca ogromny materiał informacyjny o Nadleśnictwie i jego pracownikach, ma charakter kroniki, dotyczącej zarówno przeszłości, jak i spraw bieżących. Ponieważ książka jest przeznaczona przede wszystkim dla miejscowej społeczności leśników i osób zatrudnionych w naszym Nadleśnictwie, to nawet ta niewielka garść informacji będzie miała dla nich i ich bliskich duże znaczenie. Sądzimy, że tak to zostanie przyjęte i zrozumiane.
(Józef Kulawinek — fragment wstępu)

0/5 (0 Reviews)