50-lecie Szkół Rolniczych i Wielozawodowych w Grabowie nad Prosną 1958 – 2008

20,00 

Szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywa się proces nauczania, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Tym właśnie ludziom: dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkoły i absolwentom pragniemy zadedykować naszą kronikę, która jest wyrazem podziękowania za trud włożony w rozwój naszej placówki oraz próbą ocalenia od zapomnienia tego, co ulotne i nieodwracalne. (Witold Jakubczyk – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3)

eBook – PDF

SKU: 978-83-64098-92-5 Kategoria:

Opis

eBook – pdf

Tytuł: 50-lecie Szkół Rolniczych i Wielozawodowych w Grabowie nad Prosną 1958 – 2008
Format: B5 (16,8×23,2 cm), 120 stron, druk w kolorze, okładka miękka foliowana, oprawa szyta, klejona
Materiały zebrał i opracował zespół w składzie: Dobrosława Niezgódka, Krystyna Trzeciak, Elżbieta Królak, Ignacy Jackowiak
Korekta: Stanisław Grzesiak, Wiesław Przybyła
Zdjęcia: Archiwum szkolne, zbiory prywatne
Opracowanie graficzne i skład: Oficyna Wydawnicza KULAWIAK
Wydawca: Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
Druk: HECTOR, Długołęka
Grabów nad Prosną 2008
ISBN (eBook) 978-83-64098-92-5

© Wszelkie prawa zastrzeżone

50 lat istnienia szkoły to bardzo ważne wydarzenie i nie powinno ono pozostać niezauważone w środowisku. Nasza szkoła jest bowiem jedyną w gminie szkołą ponadgimnazjalną. Od momentu powstania aż do dnia dzisiejszego zdobyło w niej wiedzę około 2000 absolwentów. Niektórzy z nich uczęszczali najpierw do Szkoły Zasadniczej, a potem do Technikum Rolniczego lub do Liceum Profilowanego, następnie zaś do Szkoły Policealnej. Wielu abiturientów przystąpiło do egzaminu maturalnego oraz egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł technika. Uczniowie w murach szkoły zdobywali wiadomości teoretyczne i praktyczne. Z całą pewnością można stwierdzić, że właśnie dzięki uzyskanej tutaj wiedzy są teraz dobrymi rolnikami lub pracownikami. Część absolwentów została w naszym regionie i prowadzi wzorowe gospodarstwa, część absolwentów pracuje w instytucjach służących rozwojowi rolnictwa, wielu zajmuje eksponowane stanowiska na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Chlubą dla szkoły są absolwenci, którzy skończyli studia, rozwinęli swoje zdolności i swoją pracą przyczyniają się do rozwoju naszego środowiska, przysparzając splendoru również szkole.
Wydanie niniejszej monografii niech będzie podsumowaniem 50-letniej działalności szkoły, osiągnięć uczniów i sukcesów absolwentów, a także dowodem pamięci dla pracujących w tej szkole pedagogów. (Elżbieta Królak – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3)

5/5 (1 Review)