Stanisław Kulawiak, Relacje uliczne, Galeria w Hallu, CKiS, Kalisz, luty 2020

Fotografie, które Stanisław Kulawiak wystawia pod tytułem Relacje uliczne, wykonane zostały w latach 1990–2016 i są konsekwentną kontynuacją jego działalności z lat 1974–1989, którą podsumował albumem Na peryferiach PRL. Główny nurt jego twórczości to dokumentowanie scen związanych z codzienną obyczajowością spotykaną na terenach wiejskich, a także małych i dużych miast. Z upodobaniem wyławia paradoksy i kontrasty wynikające ze zmian cywilizacyjnych, z nakładania się zachowań związanych z różnymi poziomami bytowania. Często rejestruje zaskakujące sytuacje i elementy humorystyczne, dzięki czemu jego dzieła wzbudzają żywe reakcje i pozytywne odczucia. (…)

Adam Sobota, fragment tekstu do katalogu wystawy Relacje uliczne, Wrocław 2019

Wernisaż wystawy Relacje uliczne w Galerii w Hallu, CKiS, Kalisz, 29.01.2020 r., fot. GJ Kosmala